Karaton

Karaton

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Karaton is een educatieve en humoristische game die dyslectische kinderen helpt om met hun leerstoornis om te gaan. Het is een avonturenspel waarin taal op een creatieve manier is geïntegreerd zodat kinderen met dyslexie spelenderwijs kunnen oefenen. Lezen kan immers ook leuk zijn!

Karaton is uniek, omdat het steunt op drie pijlers:

- Motivatie: Het game-aspect is even belangrijk als het educatieve aspect. Uitdagingen en beloningen zijn belangrijk om kinderen gemotiveerd te houden. Ook ouders kunnen de vorderingen van hun kind opvolgen via een webplatform, de ‘Karaton Academy’, en zo hun kinderen verder stimuleren en motiveren.

- Personalisatie: Het spel en alle oefeningen zijn volledig aanpasbaar aan de noden en het niveau van het kind. Alle instellingen worden op maat ingesteld door de professional van het kind. Die kan daarna alle resultaten bekijken via een speciaal daarvoor ingericht webplatform, de ‘Karaton Academy', en op basis daarvan aanpassingen uitvoeren. Hierdoor kan de logopedist, leerkracht of (ortho)pedagoog de meest optimale leeromstandigheden creëren zowel binnen als buiten de therapiesessies.

- Educatie: Karaton maakt het kinderen mogelijk om spelenderwijs te werken aan hun leerstoornis zonder dat het aanvoelt als een extra taak of huiswerk. Ze kunnen het spel spelen op hun vertrouwde tablet.

Show More...

What's New

- nieuwe score meter om je totaal behaalde score te bekijken.
- bug fixes en verbeteringen (algemeen)
- stabiliteit verbeteringen
- balanceren van de materialen.

My Rating

App Store Rating