Back
Category: Utilities

App removed from site

We're sorry, "Otra Kraft" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Otra Kraft

Otra Kraft

       iOS iPhone

Med Otra Kraft for iPhone kan du lese mer om Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforenings anlegg i Otra vassdragene.

Otra Krafts hovedoppgave er å produsere elektrisk kraft i Brokke og Holen. Kraften blir levert til eierne og Hydro AS via Brokkenettet på 132 kV-nivå i Brokke og direkte inn på sentralnettet på 420 kV-nivå i Holen og Brokke. Otra Kraft ble stiftet 1. september 1960 under navnet I/S Øvre Otra. Formålet med selskapet var å utnytte vannkraftressursene i Otra i Bykle og Valle kommuner.

Otteraaens Brugseierforenings hovedoppgave er å lagre vann i magasinene og overføre vann som senere skal brukest til produksjon av elektrisk kraft. OB har dessuten ansvaret for å overholde krav til minstevannføring i Otra. Foreningen har det overordnede ansvaret for beredskap mot ulykker og flom.

Otteraaens Brugseierforening ble stiftet i 1900 og er en sammenslutning av samtlige kraftselskap som utnytter reguleringene i Otra. Foreningen innehar reguleringskonsesjonene og eier alle dammer og pumpestasjoner i Otra.

What's new

- Updated url to news feed
- Added support for iphone 5


Screenshots

Screenshot 1 of 3

Share with Others

Last changed:
Jul 08, 2013
Category:
Utilities
Developer:
Idium Apps
Version:
1.3
Size:
11.1 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer