This app was removed from the App Store.

Otra Kraft

Otra Kraft

iOS iPhone Utilities

Free
Own Wish Buy Buy

Med Otra Kraft for iPhone kan du lese mer om Otra Kraft og Otteraaens Brugseierforenings anlegg i Otra vassdragene.

Otra Krafts hovedoppgave er å produsere elektrisk kraft i Brokke og Holen. Kraften blir levert til eierne og Hydro AS via Brokkenettet på 132 kV-nivå i Brokke og direkte inn på sentralnettet på 420 kV-nivå i Holen og Brokke. Otra Kraft ble stiftet 1. september 1960 under navnet I/S Øvre Otra. Formålet med selskapet var å utnytte vannkraftressursene i Otra i Bykle og Valle kommuner.

Otteraaens Brugseierforenings hovedoppgave er å lagre vann i magasinene og overføre vann som senere skal brukest til produksjon av elektrisk kraft. OB har dessuten ansvaret for å overholde krav til minstevannføring i Otra. Foreningen har det overordnede ansvaret for beredskap mot ulykker og flom.

Otteraaens Brugseierforening ble stiftet i 1900 og er en sammenslutning av samtlige kraftselskap som utnytter reguleringene i Otra. Foreningen innehar reguleringskonsesjonene og eier alle dammer og pumpestasjoner i Otra.

Show More...

What's New

- Updated url to news feed
- Added support for iphone 5

My Rating

App Store Rating