eLicznik TAURON

eLicznik TAURON

iOS Universal Utilities

Free
Own Wish Buy Buy

Aplikacja dostępna jest dla klientów aglomeracji wrocławskiej oraz okolic Gliwic, którzy mają zainstalowany licznik AMIplus.
TAURON eLicznik to narzędzie innowacyjnego projektu inteligentnego opomiarowania, prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A.
Aplikacja daje możliwość:
- sprawdzenia bieżącego stanu licznika energii elektrycznej
- kontrolowania zużycia w trybie dziennym, miesięcznym i rocznym
- porównania zużycia w różnych okresach, do średniej statystycznej
- ustawienia powiadomień e-mail o przekroczeniu założonego poziomu zużycia energii

Pierwsze logowanie, lub logowanie po dłuższej przerwie może potrwać parę minut ze względu na dużą ilość danych do pobrania. Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią i odpowiedni pakiet danych internetowych do wykorzystania.

Show More...

What's New

Poprawa błędów

My Rating

App Store Rating