Golf Tatry

Golf Tatry

iOS iPhone Sports

Free
Own Wish Buy Buy

(For English description, please see below)

PGA GOLF COURSE
- 27 jamkové profesionálne
- 3 rôzne kombinácie ihrísk
- hra od marca do októbra v závislosti od počasia
- prestížne medzinárodné a komerčné turnaje
TRÉNINGOVÉ PLOCHY PRE KAŽDÉHO
- kryté odpalisko(350 m dlhé, 11 krytých pozícií)
- chipping area a putting green
- 3 PAR akadémia
PROFESIONÁLNI PGA TRÉNERI
- kurzy pre začiatočníkov spojené so získaním zelenej karty
- individuálne kurzy na zlepšenie hry
- golfové akadémie
- mini turnaje v puttovaní
INDOOR GOLF
- 55 ihrísk sveta na golfovom simulátore
golfový obchod
- aj požičovňa golfového výstroja
DIZAJNÉR - Ing. Martin Munka
KONZULTANT - Dipl. Ing. Hans Georg Erhardt
JAMKY PAR VEĽKOSŤ - 18 + 9 + 3 72, 36, 9 120 ha
TRADÍCIA prvé golfové ihrisko na Slovensku bolo otvorené v Tatranskej Lomnici v roku 1906
www.golftatry.sk


Aplikácia ponúka:

Informácie o rezorte

E-Caddy –
1. Digitálna skórkarta
2. Viacero hráčov
3. GPS meranie

Prelety:
Videá preletov ponad každú jamku.

Sprievodca:
Grafické vyobrazenie každej jamky.

Navigácia:
Živá navigácia z aktuálnej pozície až na ihrisko.

Počasie:
Aktuálne počasie v oblasti golfového ihriska, predpoveď na najbližšie dni.

Správy:
Aktuálne správy z golfového ihriska, špeciálne ponuky.

------------------------------------------------------------

A PGA GOLF COURSE
- 27 professional holes
- 3 different combination courses
- play from March until October weather permitting
- prestigious international and commercial tournaments
TRAINING AREAS FOR EVERYONE
- covered driving range (350m long with 11 covered positions)
- chipping area and putting green
- 3 PAR academy
PROFESSIONAL PGA COACHES
- training courses to possibly obtain green card status
- individual instruction to improve your game
- golf academies
- mini putting competitions
INDOOR GOLF
- 55 of the world’s best known courses on the golf simulator
GOLF SHOP
- also golf equipment hire
DESIGNER Ing. Martin Munka
CONSULTANT Dipl. Ing. Hans Georg Erhardt
HOLES PAR AREA 18 + 9 + 3 72, 36, 9 120 ha
HISTORY The first golf course in Slovakia was founded in Tatranska Lomnica in 1906
www.golftatry.sk


Key Features:

Resort Information

E-Caddy –
1.Digital Scoring
2.Multiple Players
3.GPS Measuring

Flybys:
Video flybys of each golf hole.

Yardage Guide:
Graphic images for each hole.

Directions:
View live directions from your current location to the golf course, includes a route planner with map and text description.

Weather:
A live weather interface, view the current weather at the golf course or view the forecast for the coming days.

News:
Keep up to date with news form the course and watch out for special offers.

Show More...

What's New

- Updated course data

My Rating

App Store Rating