This app was removed from the App Store.

Investering SE

Investering SE

iOS iPad Newsstand

Free
Own Wish Buy Buy

För att kunna investera på bästa möjliga vis behöver du förstå hur världen är uppbyggd och hur den fungerar. Detta är grundidén med Danske Banks tidskrift INVESTERING. Tidskriften belyser hur trender inom t.ex. ekonomi, politik, vetenskap, teknologi och miljö ständigt påverkar vår omvärld.

INVESTERING granskar kritiskt de ämnen som dominerar den globala agendan, men också ämnen som bitvis förbises av media trots dess stora betydelse. Tidskriftens målsättning är att sätta den globala utvecklingen i ett vidare perspektiv och ge dig fördjupad kunskap och ökad förståelse för den globala situationen.

INVESTERING berör ämnen som samhälls- och miljöutmaningar såväl som den ökande bristen på nödvändiga resurser. Utmaningar som kräver allt mer uppmärksamhet, men som ofta hamnar utanför de politiska diskussioner som förs runt om i världen.

Vi använder oss i stor utsträckning av forskning och input inhämtade från externa källor. Dessa inkluderar intervjuer med personer utanför Danske Bank, vilka inte nödvändigtvis delar Danske Banks officiella uppfattning.

Vi lever i en digital tidsålder där kommunikation och information blir alltmer digitaliserad, inte minst med hänsyn till miljön. Danske Bank vill vara en del av den trenden genom att göra INVESTERING tillgänglig för dig via iPad och andra surfplattor.

INVESTERING är gratis och tillgänglig för alla.

Show More...

What's New

Klimatforskarnas enda förklaring på de senaste årtiondenas extrema väder är global uppvärmning orsakad av människor. Med tanke på att utsläppet av växthusgaser förväntas stiga ytterliggare i flera år framöver, så tyder allt på att vi även kommer att få ännu extremare väder framöver. Det skapar stora utmaningar för jordbruker och inte minst för den ekonomiska och sociala stabiliteten i utvecklingsländerna.

My Rating

App Store Rating