This app was removed from the App Store.

Camera GTVN HD

Camera GTVN HD

iOS iPad Navigation

Free
Own Wish Buy Buy

Camera Giao Thông là phần mềm chạy trên IPAD
Trợ giúp bạn xem bản đồ, camera trực tiếp tình hình giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Ngoài ra còn có thông tin về các địa điểm đang ùn tắc.

Đặc biệt hơn, bạn có thể xem cùng lúc nhiều camera từ các địa điểm khác nhau do bạn chọn trong danh sách Yêu thích.

Bản quyền hình ảnh thuộc VOV Giao Thông

Show More...

What's New

- Sửa lỗi
- Bổ sung thêm hơn 50 camera ở HCM và HN

- Fix bug
- Add more cameras

My Rating

App Store Rating