Back
Category: Navigation

App removed from site

We're sorry, "Camera GTVN HD" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Camera GTVN HD

Camera GTVN HD

       iOS iPad

Camera Giao Thông là phần mềm chạy trên IPAD
Trợ giúp bạn xem bản đồ, camera trực tiếp tình hình giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Ngoài ra còn có thông tin về các địa điểm đang ùn tắc.

Đặc biệt hơn, bạn có thể xem cùng lúc nhiều camera từ các địa điểm khác nhau do bạn chọn trong danh sách Yêu thích.

Bản quyền hình ảnh thuộc VOV Giao Thông

What's new

- Sửa lỗi
- Bổ sung thêm hơn 50 camera ở HCM và HN

- Fix bug
- Add more cameras


Screenshots

Screenshot 1 of 4

Share with Others

Last changed:
Oct 24, 2012
Category:
Navigation
Developer:
KSVsoft
Version:
1.8
Size:
9.6 MB

Current Version Average Rating:
4.00 (3)

All Versions Average Rating:
3.00 (7)
Other Apps By This Developer
Hot News - 150 tờ báo online
Tin tức - Hot News
Tin tức - Hot News Pro
Tin tức HD - Tổng hợp hàng trăm báo
Tin tức HD Lite - Tổng hợp hàng trăm báo