This app was removed from the App Store.

Mongolian Music Player

Mongolian Music Player

iOS iPhone Music

Free was 0.99
Own Wish Buy Buy

Mongolian Music Player – Энэхүү аппликейшн нь зөвхөн Монгол дуунаас бүрдсэн сантай. Та өөрийн дуртай хамтлаг, дуучны дууг өөрийн хэрэгсэл дээр татан авсаны дараа тоглуулах жагсаалт (playlist) үүсгэж сонсох боломжтой юм.
•Манай аппын бүх дуу төрөл болон хамтлаг, дуучны нэр, цомгоор ангилагдаж, цэгцтэй байдгаараа онцлог.
•Тухайн хамтлаг, дуучны хэдэн цомог, дуу орсон байгааг харуулдаг.
•Дууны үгийг хамт оруулж өгсөнөөр аялах дуртай дууныхаа үгийг цээжлэн бүрэн утгаар нь дуулах боломжийг олгоно.
•Цомгийн хавтасны зураг (album art) оруулж өгсөнөөр илүү үзэмжтэй болголоо.
Бид Монголынхоо хамтлаг, дуучдын уран бүтээлийг мэдээллийн шинэлэг, түгээмэл хэрэглэгдэж буй технологи болох смартфон, тэр дундаа iOS платформ ашиглан нийтэд түгээх (ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ хуулийн 3.1.8.“нийтэд түгээх" гэж бүтээл, зохиогчийн эрхэд хамаарах эрхийн объектыг хэрэглэгч өөрийн сонгосон цаг, газраас хүртэх боломжтой байдлаар утсан болон утасгүй холбоогоор нийтэд тараахыг;) зорилготой.
Мөн (Интернетэд зохиогчийн эрхийг хамгаалах заалтын
25.1.Интернетийн үйлчилгээ түгээгч нь өөрийн серверт байршуулсан вэб хуудсанд зохиогчийн эрхийн зөрчил гаргахгүй байх, зохиогч болон эрх эзэмшигчийг эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор хангах үүрэгтэй.
25.2.Интернетийн үйлчилгээ түгээгч нь зохиогч болон зохиогчийн эрхэд хамаарах эрх эзэмшигчийн эрх зөрчигдөж байгаа тухай мэдэээллийг хүлээн авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, зөрчлийн тухай мэдэгдсэн даруй тухайн вэб хуудсыг хаах үүрэг хүлээнэ) хэрэв уран бүтээлч, түүний эрх бүхий төлөөлөгч зохиогчийн эрх зөрчигдөж байна хэмээн үзэж бидэнд info@gadget.mn имэйл хаягаар болон 9902-1000 дугаараар хандсан тохиолдолд бид өөрийн серверээс бүтээлийг устгах болно.

Gadget Technology LLC

Show More...

What's New

Bug fix

My Rating

App Store Rating