This app was removed from the App Store.

SFOG-veckan 2016

SFOG-veckan 2016

iOS Universal Medical

Free
Own Wish Buy Buy

SFOG-veckan är Sveriges kanske viktigaste mötesplats för svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologiintresserade läkare. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter och skapa ett lärorik, inspirerande och givande mötesprogram. SFOG-veckan 2016 går på Conventum i Örebro 29 aug - 1 sep 2016.

Show More...

What's New

Visa medförfattare i vyn för abstracts, samt andra mer generella förbättringar

My Rating

App Store Rating