SFAI-veckan

SFAI-veckan

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Välkommen till SFAI-veckan i Linköping 2018!
19-21 september, 2018

Vi planerar för ett möte som berör många intressanta och aktuella områden inom både klinik och forskning, vilket också torde locka andra specialiteter och yrkesgrupper. Fokus kommer ligga på nordisk anestesi och intensivvård. Med tre till fyra parallella spår kommer det alltid finnas intressanta föredrag att besöka!

SFAI-veckan är ett utmärkt tillfälle att presentera nyheter inom forskning och klinik!

Show More...

What's New

Uppdaterad inför SFAI-veckan 2018

My Rating

App Store Rating