This app was removed from the App Store.

Rädda Liv

Rädda Liv

iOS iPhone Medical

Free
Own Wish Buy Buy

Den informationen om hjärtstartare som visas här var aktuell i augusti 2011 och därför kan avvikelser förekomma, ha det i åtanke när du använder dig av informationen.

Appen Rädda Liv har tagits fram av Storstockholms brandförsvar. Det primära syftet är att sprida kunskap för att förebygga olyckor och dödsfall i vårt samhälle. Det bästa sättet att rädda liv är att förebygga olyckor genom att öka kunskapen hos allmänheten. Dela gärna med dig av appen till andra så har du bidragit till rädda liv.

Denna app är ett verktyg som kan rädda liv i en nödsituation. Om du är på en olycksplats där någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp kan du få stöd av appen att öka chansen för överlevnad.

VIKTIGT
Användandet av denna app får aldrig ersätta ett samtal till 112. Se till att någon har ringt 112 så att hjälp är på väg innan du försöker hjälpa till i en nödsituation.

FÖRBEREDELSE INFÖR EN NÖDSITUATION MED HJÄRTSTOPP
Bekanta dig med appens navigation och innehåll så att du är väl förberedd om du skulle behöva använda appen i en nödsituation. Denna information finns alltid tillgänglig under informationsknappen som är placerad högst upp till höger. Om du trycker på informationsknappen på de vyer som rör hjärtstopp och hjärt- lungräddning får du där mer relevant information som beskriver hur du ska agera i en sådan situation.

AGERANDE VID NÖDSITUATION
Ring 112 eller försäkra dig om att någon har gjort det innan du kom till olycksplatsen.
Påbörja hjärt- lungrädding om inte någon annan har gjort det före dig.
Hämta närmaste hjärtstartare genom att använda kartvyn som leder dig rätt.

KÄLLOR, INFORMATIONENS TILLFÖRLITLIGHET
Appen innehåller information om placering av hjärtstartare i Sverige. Informationen är hämtad från en rapport av Hjärt- Lungfonden: Hjärtstartare i Sverige (länsvis). Uppgifterna om antal hjärtstartare är inhämtade från Sveriges Hjärtstartarregister den 15 augusti 2011. Hjärtstartarnas placering kan inte garanteras av Storstockholms brandförsvar eller någon annan organisation i dagsläget. Sveriges hjärtstartarregister kommer under året att kvalitetssäkras. Storstockholms brandförsvar kommer att följa utvecklingen av hjärtstartarregistret och uppdatera appens databas så fort sådan möjlighet ges.

Appen innehåller viktig information från Storstockholms brandförsvar. Det är värt att återkomma till appen regelbundet eftersom innehållet fylls på kontinuerligt med aktuella nyheter och vanliga frågor som gäller för den tidpunkt som du använder appen.

Show More...

What's New

VIKTIG UPPDATERING
Denna version löser ett par buggar som uppstod på grund av den nya kartan i iOS 6.

My Rating

App Store Rating