Capio Artro Clinic

Capio Artro Clinic

iOS Universal Medical

Free
Own Wish Buy Buy

Detta är en app för dig som är opererad med höftprotes eller knäprotes på Capio Artro Clinic. Här finns information som du behöver före operationen. I appen finns också de övningar som din sjukgymnast ger dig efter att du är opererad.

Show More...

My Rating

App Store Rating