Sumadawek

Sumadawek

iOS Universal Healthcare & Fitness

Free
Own Wish Buy Buy

Aplikacja przeznaczona jest dla lekarzy.
Służy do prawidłowego wyliczenia dawki leku dla pacjenta o określonej masie ciała.

Show More...

What's New

Aktualizacja techniczna.

My Rating

App Store Rating