Koning Babbel 1

Koning Babbel 1

iOS Universal Games

$0.99
Own Wish Buy Buy

De app ‘’Babbel” richt zich op kinderen tussen de 3 en 7 jaar met een fonetische en/of fonologische spraakstoornis of een stoornis in de auditieve functies. Deze kinderen die vaak moeite hebben met het onderscheiden van klanken. Het is ook een leeftijd waarbij de kinderen op een interactieve, leuke en speelse manier gemotiveerd worden om te oefenen naar het luisteren naar klanken.

App “Babbel” is landelijk te gebruiken in combinatie met de logopedische behandeling van kinderen tussen de 3 en 7 jaar. Alvorens kinderen de klank leren uit te spreken is het belangrijk dat zij de gesproken klank goed kunnen waarnemen en kunnen onderscheiden van andere klanken. App “Babbel” biedt ondersteuning in dit proces. De app biedt ondersteuning in de logopedische behandeling, doordat het met name erg geschikt is om thuis te oefenen. Voor optimaal gebruik van de app is het raadzaam het gebruik ervan te trainen.

Show More...

What's New

Fixed email and rotating isseus

My Rating

App Store Rating