PBSbank24 mobile

PBSbank24 mobile

iOS Universal Finance

Free
Own Wish Buy Buy

Bankowość PBSbank24 Mobile gwarantuje pełną swobodę w zarządzaniu finansami zapewniając wygodę i bezpieczeństwo.

Aplikacja mobilna PBSbank24 umożliwia:

- wykonywanie przelewów
- zarządzanie zleceniami stałymi
- tworzenie listy kontrahentów
- otwieranie lokat terminowych
- dostęp do wyciągów bankowych
- dostęp do historii transakcji na rachunkach i kartach płatniczych
- spłatę karty kredytowej oraz bieżącą kontrolę zadłużenia
- doładowanie telefonu
- płynne przełączanie pomiędzy kontem firmowym a osobistym
- wyszukiwanie placówek i bankomatów
- kontakt z infolinią Banku

Bezpieczeństwo użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji PBSbank24 Mobile zapewniają:

- szyfrowane połączenie
- automatyczne wylogowanie po 10 minutach bezczynności
- wylogowanie z aplikacji po jej zamknięciu, minimalizacji bądź blokady telefonu
- kod PIN służący do logowania i autoryzacji operacji
- Blokada po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN, loginu, bądź hasła


W przypadku utraty urządzenia z zainstalowaną aktywną aplikacją należy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem 0 801 372 772 lub + 48 13 46 55 750 (koszt według taryfy operatora), celem zablokowania aplikacji bądź zablokować kanał mobilny korzystając z Systemu Bankowości Elektronicznej.

Show More...

What's New

Dodano nowe funkcjonalności m.in. przelew QR, kursy walut, historia rachunków walutowych.

My Rating

App Store Rating