BNP Paribas Mobile Pl@net

BNP Paribas Mobile Pl@net

iOS iPhone Finance

Free

Own Want Buy Buy

Mobile Pl@net to darmowa aplikacja dla Klientów indywidualnych, która umożliwia korzystanie ze wszystkich najważniejszych funkcji konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas. Zapewnia wygodny dostęp do najważniejszych funkcjonalności Bankowości Internetowej.

Mobile Pl@net jest rozwiązaniem bezpiecznym, zawierającym ustalany samodzielnie przez użytkownika PIN, szyfrowaną transmisję danych i zabezpieczenia antyphishingowe.

Główne funkcjonalności aplikacji dostępne dla użytkownika to przede wszystkim:
- Przelewy: szybko transferuj pieniądze pomiędzy rachunkami
- Bankomaty i placówki: znajdź dogodną dla siebie lokalizację
- Rachunki
- Karty
- Kredyty
- Lokaty
- Kursy walut
- Konwerter walut

Opis aktywacji aplikacji: http://www.bnpparibas.pl/badz-mobile/aktywacja.htm

==============================

Mobile Pl@net is a free and convenient application for retail clients that provides banking services of Bank BGŻ BNP Paribas.

Mobile Pl@net is secure and features user defined PIN, encrypted data transmission and protection against phishing.

Main features include:
- Money Transfers: quickly move funds between your accounts
- ATM and Branch Locator: find bank locations near you
- Accounts balance
- Cards details
- Credits
- Deposits
- FX Rates
- Currency Converter

Activation instructions are available at http://www.bnpparibas.pl/badz-mobile/aktywacja.htm

Show More...

What's New

- szybka aktywacja aplikacji tylko przy użyciu telefonu
- podgląd salda przed zalogowaniem w formie kwotowej i/lub procentowej
- ułatwiony dostęp do wykonywania przelewów
- poprawki optymalizacyjne

==============================

- easy application activation over mobile phone only
- quick balance presented as amount and/or percentage value
- simplified access to fund transfers
- bug fixes and optimization improvements

My Rating

App Store Rating

Top 200 Recent Activity

All Time Peak