This app was removed from the App Store.

BGŻ BNP Paribas Mobile Pl@net

BGŻ BNP Paribas Mobile Pl@net

iOS iPhone Finance

Free
Own Wish Buy Buy

Mobile Pl@net to darmowa aplikacja dla Klientów indywidualnych, która umożliwia korzystanie ze wszystkich najważniejszych funkcji konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas. Zapewnia wygodny dostęp do najważniejszych funkcjonalności Bankowości Internetowej.

Mobile Pl@net jest rozwiązaniem bezpiecznym zawierającym ustalany samodzielnie przez użytkownika PIN, szyfrowaną transmisję danych i zabezpieczenia antyphishingowe.

Główne funkcjonalności aplikacji dostępne dla użytkownika to przede wszystkim:
- Przelewy: szybko transferuj pieniądze pomiędzy rachunkami
- Bankomaty i Placówki: znajdź dogodną dla siebie lokalizację
- Rachunki
- Karty
- Kredyty
- Lokaty
- Kursy Walut
- Konwerter Walut

Opis aktywacji aplikacji: http://www.bgzbnpparibas.pl/badz-mobile/ -> ‘Aktywacja’

==============================

Mobile Pl@net is a free application for retail clients that allows to use main functionalities of bank accounts in Bank BGŻ BNP Paribas. The application ensures convenient access to main functionalities of Internet Banking.

Mobile Pl@net is a secure solution featuring user defined PIN, encrypted data transmission and protection against phishing.

Main features include:
- Account Transfers: quickly move money between your accounts
- ATM and Branch Locator: find bank locations near you
- Accounts balance
- Cards details
- Credits
- Deposits
- FX Rates
- Currency Converter

Activation instructions are available at http://www.bgzbnpparibas.pl/badz-mobile/ -> 'Aktywacja'

Show More...

What's New

- dostosowanie do współpracy z iOS 10
- poprawa błędów

==============================

- iOS 10 optimization improvements
- bug fixes

My Rating

App Store Rating