BNP Paribas Mobile Pl@net

BNP Paribas Mobile Pl@net

iOS iPhone Finance

Free

Own Want Buy Buy

Mobile Pl@net to darmowa aplikacja dla Klientów indywidualnych, która umożliwia korzystanie
ze wszystkich najważniejszych funkcji konta osobistego w banku BNP Paribas. Zapewnia wygodny
i swobodny dostęp do najważniejszych funkcjonalności systemu bankowości internetowej Pl@net, gwarantując przy tym pełne bezpieczeństwo.
Aplikacja umożliwia użytkownikowi dostęp do następujących funkcjonalności: Rachunki, Karty, Lokaty, Bankomaty, Placówki, Kursy Walut, Konwerter Walut, Nowości, Kontakt.
Opis aktywacji aplikacji: bnpparibas.pl -> Zakładka „Bankowość elektroniczna" -> Zakładka „Mobile Pl@net" -> Z lewego menu „Aplikacje Mobile Pl@net" -> Zakładka „Aktywacja aplikacji iOS"

==============================

Mobile Pl@net is a free application for individual clients that allows them to use the main functionalities of their personal accounts in BNP Paribas Bank Polska SA. The application ensures a convenient and easy access to the main functionalities of the Pl@net internet banking system with full security guaranteed.


The main application features include: Accounts, Cards, Payments, Deposits, ATMs, Branches, FX Rates, Currency Converter, News and Contact.


Activation instructions are available at: bnpparibas.pl -> ‘Bankowość elektroniczna’ -> ‘Mobile Pl@net’ -> ‘Aplikacje Mobile Pl@net’-> ‘Aktywacja aplikacji iOS’

What's New

- udogodnienia w zakresie obsługi kart kredytowych
- poprawki optymalizacyjne

- credit card services improvements
- optimization upgrades

My Rating

App Store Rating

Top 200 Recent Activity

All Time Peak