Woordenschat1

Woordenschat1

iOS Universal Education

$0.99
Own Wish Buy Buy

Deze app bevat 30 reeksen van 10 woorden, dus 300 woorden. Dit is geen leesoefening, wel een woordenschatoefening. De oefeningen zijn bedoeld voor kleuters en/of anderstaligen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25-jarige ervaring in het 1ste leerjaar. Billiau Danny.

Show More...

What's New

snellere opstart

My Rating

App Store Rating