This app was removed from the App Store.

Trestný poriadok

Trestný poriadok

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

***Ďakujeme za Vaše reakcie, návrhy a pripomienky, pomáhajú nám aplikácie Zákonov zdokonalovať. Zákony aktualizované pravidelne vždy ku dňu uverejnenia novej verzie na Appstore, bez ďalších poplatkov***

Slovenský Trestný poriadok do vrecka. Trestný poriadok je rozdelený podľa jednotlivých dielov pre jednoduché a prehľadné ovládanie. Pojmy sú usporiadané aj abecedne. Aplikácia je vhodná pre právnikov, študentov, ale aj pre ľudí do bežného života, nakoľko obsahuje funkciu vyhľadávania v celom texte zákona, čo ju umožní používať každému, kto ju využije nielen ako pomôcku pri overovaní postupu orgánov činných v trestnom konani, ale aj ako jednoduché získanie informácií ako postupovať v každodenných situáciách. Funkcia vyhľadávania nerozlišuje veľké a malé písmená a diakritiku. Aplikácia je prispôsobená aj pre iPhone 4S.
*****************************************
Vyskúšajte taktiež tieto aplikácie:
Zákony SR HD (iPad) (+Občiansky súdny poriadok a Autorský zákon)
Zákony ČR HD (iPad)
Zákony ČR
Zákony SR (+Občiansky súdny poriadok a Autorský zákon)
Ústava SR
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník
Trestný zákon
Zákon o cestnej premávke
Správny poriadok
Zákon o účtovníctve
Daňové zákony
Stavebný a katastrálny zákon
Zákonník práce
Živnostenský zákon

*****************************************
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov, pripomienok, chýb nás neváhajte kontaktovat na : support@ifam.sk

Show More...

What's New

Pridané odkazy na mail, facebook a twitter

My Rating

App Store Rating