Strom Života

Strom Života

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

Aplikácia pre deti a mládež, v ktorej nájdete eko-rady na každý deň a články z environmentálneho časopisu. Súčasťou sú aj testy, pomocou ktorých si overíte svoje vedomosti o environmente a to v rôznych cudzích jazykoch. A ak budete mať chuť byť aktívni, pustite sa do vypĺňania zaznámových kariet, čím vytvoríte bioprofil svojej obce či mesta.
Aplikácia vznikla vďaka podpore z programu Erasmus+, Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Show More...

What's New

opravené chyby

My Rating

App Store Rating