Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "St:Eriks gymnasium" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

St:Eriks gymnasium

St:Eriks gymnasium

       iOS iPhone

S:t Eriks gymnasium är en stor gymnasieskola med en spännande blandning av många olika program och utbildningar. 


Kreativitet – Kunskap – Kultur - Yrkesstolthet - Hantverkstradition

Vår utmaning är att ge våra elever bra verktyg att förstå och reflektera över sammanhang - utifrån kunskaper om helheter och utifrån kunskaper om delar. Det gäller oavsett om man arbetar med hur datorer är uppbyggda och fungerar i nätverk, eller om det handlar om att designa och tillverka en stol eller byrå, eller hur kemiska processer påverkar vår miljö eller hur en ensemble arbetar fram och producerar en slutföreställning, för att ta några exempel.

Vi ska lotsa eleverna mot att bli reflekterande medborgare som kan göra egna ställningstaganden i ett alltmer globalt samhälle.

Vi har en mångfald av utbildningar, aktiviteter, vilket gör den till en rolig och stimulerande arbetsplats för både elever och personal.

Gymnasieskolan tar emot elever från cirka 135 grundskolor.

Gymnasiesärskolans elever kommer från såväl grundskola som obligatorisk särskola i Stockholm men även från ett flertal andra kommuner i länet.

Vi har behöriga lärare och personal med erfarenhet från näringsliv, högskola och internationellt arbete vilket gör att vi har kunskaper och erfarenheter från den värld vi utbildar för.

Ladda ner appen och följ oss genom:
-Nyheter
-Kalendarium
-Personligt schema med dag och veckovy
-Matsedel
-Info TV

Appen är främst för elever på skolan men ger även föräldrar och intresserade elever från grundskolan möjlighet att följa vår verksamhet.


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
Aug 25, 2011
Category:
Education
Developer:
Brickit AB
Version:
1.0
Size:
6.0 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
ABC Kurdî
Didaktus
Diyarbakir
Edboskolan
FAM-Skola Fotboll Skurup
FTG
Globe Concept
Jusek Boost
Jusektipset
Västerholm
Östra grundskolan