This app was removed from the App Store.

Slovník PCT - anglicko-český

Slovník PCT - anglicko-český

iOS Universal Education

$9.99
Own Wish Buy Buy

Slovník PCT LARGE, velký anglicko-český slovník PC Translator s mluvenou i psanou výslovností. Vše včetně mluvené výslovnosti funguje offline, nemusíte tedy být nutně připojeni k internetu!

Tento slovník patří svým rozsahem k největším dostupným slovníkům. Od jiných slovníků se odlišuje velkým rozsahem odborných významů i gramatických a frazeologických spojení.

Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný. Umožňuje okamžité vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. Při vývoji mobilních slovníků byl kladen důraz na zachování vlastností, které se osvědčily ve verzi programu PC Translator pro MS Windows - slovníky jsou plně editovatelné, umožňují předsun významů, obsahují offline mluvenou výslovnost atd.


Slovník PCT - bi-directional dictionary, multidisciplinary

The dictionary is maximally clear and understandable. It provides easy searching, amending, and editing of vocabulary. Word stock (vocabulary) of the PC Translator software contains bi-directional database of words, phrases, and linguistic relations. This application is primarily designed to serve as a well-arranged and fast dictionary with a highly comfortable operation and excellent lookup capabilities.

Show More...

What's New

Rozšířená slovní zásoba, možnost automatického otáčení směru překladu ve slovníku, okamžité zobrazování nalezených slov přímo při psaní...

My Rating

App Store Rating