This app was removed from the App Store.

Hjelp Jesper!

Hjelp Jesper!

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

Voksne for Barn: Du kan hjelpe Jesper!

Pedagogisk veiviser for barnehageansatte som møter barn som har det vanskelig. Du som jobber i barnehage får hjelp til å gå videre fra å ha en bekymring for deg selv, til å gjøre noe med den.

Jesper er 4 år, og flere ansatte i barnehagen er bekymret fordi han har endret seg i det siste. I veiviseren hjelper du Jesper, trinn for trinn, ved at du selv reflekterer og tar valg i ulike spørsmål og dilemmaer.

Mange kjenner Jesper fra boken og filmen ”Hvem kan hjelpe Jesper?” som Voksne for Barn utga i 2010. ”Du kan hjelpe Jesper!” fortsetter der filmen slutter; når Jesper blir tatt i mot i barnehagen.
450 000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol. Av disse har 135 000 foreldre med alvorlige lidelser.
Jesper er et av disse barna.

Appen er relevant for deg som jobber i barnehage, eller er student. Du kan bruke den alene, eller hele personalet sammen.

Også tilgjengelig på web: www.narbarnerparorende.no

Show More...

My Rating

App Store Rating