Business Institute

Business Institute

iOS Universal Education

Free

Own Want Buy Buy

Business Institute er en ambitiøs og praktisk funderet uddannelsesinstitution, som lancerer tidssvarende lederuddannelser på et højt fagligt og praktisk niveau. Uddannelser er på enten master- eller bachelorniveau.

Features:
Nyhedsfeed
Uddannelsesinformation og brochurer
Om Business Institute
Login for studerende/undervisere

Show More...

What's New

Tilføjet to nye uddannelser:
pre MBA Arctic
Top Governance Arctic

My Rating

App Store Rating

Top 200 Recent Activity

All Time Peak