This app was removed from the App Store.

Björngårdsskolan

Björngårdsskolan

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

Björngårdsskolan är en F-6 skola som ligger mellan Södra station och Mariatorget, mitt i söders hjärta. Vi är ”Den kreativa skolan med tydligt kunskapsfokus för framtiden” detta är också vår vision och innebär att varje elev som lämnar skolan har uppnått både egna och nationella mål.

Vår vision lever vi genom att ständigt satsa på kompetensutveckling, anamma ny teknik samt ge plats för kreativt skapande. Därför lägger vi också stor vikt vid de praktisk estetiska ämnena och satsar bland annat extra på elevens val. Där får eleverna bekanta sig med foto, film, musik, drama, keramik, scen och sång samt sport och vattenvana.

Som en konsekvens av vår placering i Stockholms innerstad ger vi de yngre barnen möjlighet till natur och friluftsliv med utomhuspedagogik. En del av vår undervisning sker alltså utomhus.

Björngårdsskolan har en fantastisk aula. Stor vikt läggs på de gemensamma samlingarna där eleverna får möjlighet att visa upp sin kreativitet och bidra till sammanhållningen på skolan.

Ladda ner appen och följ oss genom:
-Nyheter
-Kalendarium
-Schema med veckovy
-Matsedel

Appen är främst för elever på skolan men ger även föräldrar och intresserade elever från grundskolan möjlighet att följa vår verksamhet.

Show More...

What's New

förbättrad serverkoppling

My Rating

App Store Rating