SMSBrandName

SMSBrandName

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

- SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp / Hộ kinh doanh cá thể nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn hiển thị thương hiệu.

- Dịch vụ cung cấp website, application nhắn tin nhiều tiện ích để bạn dễ dàng thực hiện.

- Dịch vụ hỗ trợ gửi tin nhắn đến các mạng: Viettel, MobilFone, VinaPhone, Gtel, VietnamMobile

- Dịch vụ giúp doanh nghiệp truyền thông tới người cần nhận thông tin nhanh nhất.

- Website: http://tinnhanthuonghieu.vn

Show More...

What's New

Sửa đổi chức năng gửi tin nhắn cho thuận tiện hơn.

My Rating

App Store Rating