Metronome Medarbejder app

Metronome Medarbejder app

iOS Universal Business

Free
Own Wish Buy Buy

Metronomes egen app.

- uformel snak
- nyt fra ledelsen
- medarbejderoversigt
- frokostbestilling
- lokalebooking
- udstyrsbooking

Show More...

What's New

Ny lokaler. Gammel frokostordning fjernet.

My Rating

App Store Rating