Back
Category: Business
Energia Suomi

Energia Suomi

       iOS iPhone

App is now available in English, Danish, Swedish, Finnish and Norwegian

Energi Danmark -ohjelman avulla saat sähkön termiini- ja spot-hintojen säännöllisiä päivityksiä sekä viimeisimpiä uutisia ja markkinatietoja Energi Danmarkilta.

- Sähkön termiini- ja spot-hintojen trendikäyrien esitettävät aikajaksot ovat päivä, viikko, kuukausi, kvartaali ja vuosi
- Sähkön termiinihintojen säännölliset päivitykset muutamalle seuraavalle vuodelle
- Päivittäinen sähkön spot-hintojen, kaasun, hiilen ja hiilidioksidipäästöoikeuksien kurssien päivitys
- Päivittäiset uutiset päätöskursseista, markkinatiedoista ja spot-hinnoista

English:

With the Energi Danmark app you can see regular updates on electricity forward prices and spot prices as well as receive the latest news and market info from Energi Danmark.

- Graphs of the trend in electricity forward prices and spot prices, can be shown as day, week, month, quarter and year
- Regular updates on electricity forward prices for the next few years – divided into West DK and East DK
- Market rates for electricity spot prices, gas, coal and CO2 updated daily
- Daily headlines covering the latest news and market info from the energy market

Swedish:

Med Energi Danmarks app kan du få uppdateringar om våra termins- och spotpriser på el samt senaste nytt och marknadsinformation från Energi Danmark.

- Grafer över utvecklingen av elterminspriser och spotpriser, kan visas per dag, månad, kvartal eller år.
- Löpande uppdatering av elterminspriset under de kommande åren – uppdelat på västra respektive östra Danmark
- Dagligen uppdaterade kurser för elspotpriser, gas, kol och CO2
- Dagliga nyheter om stängningskurser, marknadsinformation och spotpriser

Norwegian:

Med Energi Danmarks app kan du se oppdateringer for strømterminpriser og spotpriser samt motta siste nytt og markedsinfo fra Energi Danmark.

- Grafer over utviklingen i spot- og terminpriser, kan vises som dag, uke, måned, kvartal og år
- Løpende oppdatering av strømterminpris for de neste årene – delt opp i Vest-DK og Øst-DK
- Daglig oppdaterte kurser på strømspotpriser, gass, kull og CO2
- Daglige nyheter om lukkekurser, markedsinfo og spotpriser

Danish:

Energi Danmarks app giver dig mulighed for at få løbende opdateringer på elterminspriser og daglige opdateringer på spotpriser. Samtidig modtager du de seneste nyheder og markedsinfo fra Energi Danmark.

- Grafer over udviklingen på elterminspriser og spotpriser, vises for hhv. dag, uge, måned, kvartal eller år
- Løbende opdatering af elterminspris for de nærmeste år – delt op på Vest-DK og Øst-DK
- Dagligt opdaterede kurser for spot, gas, kul og CO2-kvoter
- Daglige nyheder og markedsinfo om den seneste udvikling på markedet

What's new

New user-friendly layout
Graphs can show historic data, choose between day, week, month, quarter and year
Data are available at all times


Screenshots

Screenshot 1 of 4

Share with Others

Last changed:
Nov 19, 2012
Category:
Business
Developer:
Energia Myynti Suomi Oy
Version:
2.0
Size:
2.7 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer