This app was removed from the App Store.

Akademikerne

Akademikerne

iOS Universal Business

Free
Own Wish Buy Buy

Akademikerne er Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Vi består av 13 medlemsforeninger, som til sammen organiserer om lag 163 000 medlemmer.

Med denne appen kan du beregne lønnskrav. Du vil også få tilgang til siste nytt om lønn fra Akademikerne og få tilgang til nyttige verktøy som statens satser for reiser og forhandlingsinformasjon

Show More...

What's New

Updated news url

My Rating

App Store Rating