This app was removed from the App Store.

Pandora-Hearts

Pandora-Hearts

iOS iPad Books

$20.99 was Free
Own Wish Buy Buy

Một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, lấy bối cảnh thời Victorian với phong cách Gothic Lolita, dựa theo tiểu thuyết nổi tiếng Alice ở xứ sở thần tiên và câu chuyện thần thoại Hy Lạp "chiếc hộp Pandora".

Show More...

My Rating

App Store Rating