Kho Sách PRO

Kho Sách PRO

iOS Universal Books

$1.99 was 0.99
Own Wish Buy Buy

Kho Sách là ứng dụng tổng hợp các loại sách được số hoá sang định dạng PDF hoặc Epub, giúp bạn dễ dàng tiếp cận hàng ngàn cuốn sách hay trên thế giới.
+ Đa dạng thể loại
+ Cập nhật sách thường xuyên
Phiên bản PRO với đầy đủ tính năng.

Show More...

My Rating

App Store Rating