Banh Chung Banh Giay

Banh Chung Banh Giay

iOS iPhone Books

$1.99 was 0.99
Own Wish Buy Buy

Vào đời Vua Hùng Vương thứ 6, vua có ý định truyền ngôi cho con.
Vua Hùng họp các hoàng tử lại, bảo rằng: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho".
Người con trai thứ 18 của Hùng Vương, tên là Tiết Liêu, rất hiếu thảo với cha mẹ, lên non xuống biển tìm cdc của ngon vật lạ trao cho cha nhưng không tìm thấy gì. Mời các em download app và xem Tiết Liêu đã tìm thấy gì cho cha minh nhé!

Chức năng của app:
- Đọc cho em và Em tự đọc
- Phát âm và đánh vần khi chạm vào các hình ảnh trong app
- Chọn trang yêu thích dễ dàng.
- Chọn xem hoạt hình tuỳ thích.
- Hai thứ tiếng: Việt và Anh

Show More...

What's New

- Bugs fixed for IOS9
- Improved sounds

My Rating

App Store Rating