יומן עבודה.

יומן עבודה.

iOS iPhone Productivity

Free
Own Wish Buy Buy

בהורדת אפליקציה זו המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה, טענה, דרישה וכיו"ב כלפי יוצר האפליקציה מכל סוג מין שהם, והמשתמש מודע לכך שליוצר האפליקציה אין כל אחריות לשימוש שיעשה בה, או לנכונות הנתונים שבה, וכי השימוש בה אינו תחליף לייעוץ והדרכה מקצועיים ופרטניים
אפליקציית ימו עבודה היא אפליקציה לניהול יומן עבודה לעצמאי

ניתן לנהל לקוחות קבועים או מזדמנים
כל לקוח לקבוע לו יום קבוע בשבוע

במסך יומן עבודה ניתן לדפדף בפשטות קדימה ואחורה ביומן
ולראות את סידור העבודה לאותו יום
סוג העבודה שעה שם לקוח והאם שולם או לא

בפרטי המפגש ניתן למלא תאריך תחילה וסיום שם לקוח
מחיר למפגש
מחיר חומרים נוספים
ומחיר דברים מיוחדים

ניתן לנהל מלאי של מוצרים לכל מוצר מחיר וכמות התחלתית
דוחות
דוח חודשי בחלוקה לימים של כל פעילות
דוח לקוח שבו פירוט המפגשים והאם שולמו
ניתן לשלוח כל דוח במייל
ללקוח

Show More...

What's New

תיקון באגים
התאמה למעכרת הפעלה חדשה
יבוא לוחות מאנשי קשר
מומלץ לעשות גיבוי

My Rating

App Store Rating