LIPS Magazine™

LIPS Magazine™

iOS Universal Newsstand

Free
Own Wish Buy Buy

LIPS : Up-to-the-moment updates in Fashion, Beauty, Health, Interviews, and Lifestyle now available every month in LIPS for iPad, with the stylishly designed uniqueness you have come to expect from LIPS.

* ท่านสามารถเลือกซื้อนิตยสารและหนังสือชั้นนำในราคาพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ www.ookbee.com

** พิเศษสุดสำหรับผู้ใช้งานเครือข่าย AIS สั่งซื้อหนังสือผ่านระบบมือถือได้ที่ www.ookbee.com

News:
- LIPS นำเสนอสมาชิกนิตยสารในรูปแบบ "Auto Renewable" ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอายุสมาชิกของลูกค้า

- มีให้เลือกทั้งในแบบระยะสั้น 1 เดือน ($3.99) และในแบบระยะยาว 1 ปี ($33.99) โดยระบบจะทำการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยยอดค่าบริการจะถูกเพิ่มเข้าไปใน iTunes Account ที่ลงทะเบียนใช้งานไว้

- หากลูกค้ามีความประสงค์ไม่ต้องการต่อสมาชิกแบบอัตโนมัติในระยะเวลาต่อไป สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ Apple ID ภายใน App Store แล้วทำการปิด Auto-renewal โดยมีเงื่อนไขที่ต้องทำการปิดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนครบกำหนดเวลา

- สมาชิกแบบ Auto-renewal ไม่สามารถยกเลิกกลางคันสำหรับระยะเวลาสมาชิกปัจจุบันได้

*** กด Like "facebook.com/ookbee" เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุด และหนังสือฟรี

**** หากพบปัญหาในการใช้งานและการสั่งซื้อ ติดต่อ [email protected] (24 ชั่วโมง) หรือ 021872222 ต่อ 2(เวลาทำการ)

Show More...

What's New

-Bug Fixed

My Rating

App Store Rating