Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi

Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi

iOS iPhone Games

Free
Own Wish Buy Buy

► BEST CHINESE CHESS ON APPSTOREChinese Chess is the ultimate iPhone and iPod touch Chinese Chess board game.


Chinese Chess uses pieces similar to those of International Chess. However, the variations in the pieces, their movements, and the board layout make Xiangqi an exciting and challenging alternative to its cousin.Chinese Chess is flexible for players at any level. From the avid Chinese Chess enthusiast to the humble beginner to the game, Chinese Chess will definitely bring hours of enjoyment for you on your iPhone!
Features include:
• 3 play modes : Computer-Human, Human-Human, Human-Human via Wifi.• The strongest Chinese Chess engine on the market at the moment

• 7 levels of difficulty

• Hundreds problem to solve
• Hundreds well-known game to review
• Support Save/Load game

• Posture and quick deal

• Support chess timer

• Full undo-redo function with unlimited moves.

• Option to show legal moves

• Option to show last move

• Support Hint movesLanguages: 


•Chinese •Japanese •Korean •French

•Spanish •German •Italian •Russian

==========================

► Ứng dụng chơi cờ thông minh nhất!

Cờ Tướng Việt Nam hỗ trợ tới 4 chế độ chơi cùng với 7 cấp độ khó khác nhau. Từ người mới tập chơi đến đại kiện tướng đều có thể trải nghiệm hàng giờ chơi với nhiều thách thức. Ngoài ra bạn còn có thể thư giãn với việc xem lại những trận đấu đỉnh cao ở các giải đấu quốc tế của những đại kiện tướng. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị!

Tính năng:
- Hỗ trợ 3 chế độ chơi khác nhau: người với máy, người với người trực tiếp, qua Wifi.
- Chơi với bạn bè, Thi đấu online
- Thuật toán chơi rất thông minh với 7 cấp độ chơi.
- Hàng trăm ván cờ thế hóc búa.
- Xem lại hàng trăm ván cờ trong các giải đấu nổi tiếng thế giới
- Nạp / Lưu ván cờ.
- Dàn quân.
- Lịch sử, thống kê.
- Tính giờ.
- Đi lại (Undo)
- Hiển thị các nước đi hợp lệ
- Hiển thị nước đi trước đó.
- Gợi ý nước đi.

Show More...

What's New

Bugs fixed

My Rating

App Store Rating