lite דפי עבודה

lite דפי עבודה

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

אפליקציה שנועדה לעבוד על דפי בעבודה באייפד או באייפון.
קיימות כמה אפשרויות בכדי לעבוד על דפי בעבודה.
1. לצלם דף עבודה במצלמה אשר במכשיר.
2. להעתיק דף עבודה שחיפשנו באינטרנט.
3. דף עבודה שקיים בספריית התמונות במכישר שלנו
4. דף שנשלח לנו במייל.
לאחר שיצרנו את הדף באפליקציה ניתן במסך הראשי לבחור את הדף ולעבוד עליו.
ניתן לשתף את הדף בסיום העבודה.

Show More...

My Rating

App Store Rating