Dotze18. Revista d'educació

Dotze18. Revista d'educació

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Una revista oberta i plural, amb caràcter divulgatiu i presència a les xarxes socials, dissenyada per combinar el rigor científic i la professionalitat amb un llenguatge assequible i de lectura agradable; una revista pensada per mantenir la "tensió" entre la teoria i la pràctica, que faciliti l'exercici del pensament crític.

Show More...

What's New

- Our intuitive help section is the one-stop destination to manage your account, email preferences and magazine subscription. The user guide will answer all your queries in a lucid manner.

My Rating

App Store Rating