שברים

שברים

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

תוכנה ללימוד שברים:
חלק מלימוד המתמתיקה הוא השברים.
איך מתקבל שבר?
בעקבות חלוקה נוצר השבר, כלומר, פעולת, חילוק.

היכן אנחנו נתקלים בשברים?
באפיה /בישול – חצי כוס שמן.
בניה –חצי דלי טיט.
בית ספר – חצי מהבית ספר בא....


התוכנה נבנתה כחלק מלימוד שברים בשלבים.

1. בשלב הראשון הכרת השבר :
1.1 הכרת השברים בעלי מונה 1.
2.1 הכרת השברים בעלי מונה משתנה.
3.1 משחק זיכרון הצמדה של תמונת שבר למספר.

2. השוואת שברים
בשלב זה נלמד לזהות את היחס בין שברים בעזרת ציורים.

3. צמצום שברים
כחלק מהכנה לחיבור חיסור של שברים בעלי מכנה לא זהה
נלמד בשלב זה לזהות שברים ואת הצמצום שלהם.

4. מכנה זהה
1.4 חיבור של שברים בעלי מכנה זהה
2.4 חיסור של שברים בעלי מכנה זהה


5. מכנה לא זהה
1.5 חיבור של שברים בעלי מכנה לא זהה
2.5 חיסור של שברים בעלי מכנה לא זהה

Show More...

What's New

עדכון גרסא

My Rating

App Store Rating