This app was removed from the App Store.

מילים ראשונות בעברית

מילים ראשונות בעברית

iOS Universal Education

$1.99
Own Wish Buy Buy

לימוד מילים ראשונות בשפה העברית
כל המילים מנוקדות מתאים לילדים בכיתה א ובגן חובה ללימוד קריאה בעזרת ניקוד.
אפליקציה המיועדת לילדים הרוכשים את ראשית השפה
שלהם.
המילים מלוות בציורים ובקול המסייעים לפעוט להכיר מילים חדשות ולפתח את אוצר המילים
באפליקציה מעל למאה מילים המחולקות לפי קטגוריות שונות בכל קטגורייה מעל ל12 מילים אשר כל לחיצה מגדילה את התמונה הנבחרת והמילה מושמעת ע"י קריין.

הנושאים השונים הנלמדים באפליקציה:
* חיות
* כלי רכב
* צבעים
* לבוש
* מזון
* בית
* אותיות
* כלי נגינה
* מספרים
* כלי עבודה

מעל 130 מילים מנוקדות ומאוירות !!!

Show More...

What's New

version update

My Rating

App Store Rating