לימוד חילוק lite

לימוד חילוק lite

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

לימוד חילוק:
הבנת חשבון ומתמטיקה הינה כהבנת שפה, שהשליטה בה חשובה להבנת העולם הסובב אותנו.
ידע והבנה בנושא זה תורמת לדימוי העצמי של התלמיד בכיתה, ומהווה בסיס להצלחה גם בתחומים נוספים.
ידיעת חילוק נחשבת לאחת מתוך ארבעת פעולות החשבון הבסיסיות ביותר והשימושיות בחיי היומיום של מרבית בני האדם,
וחילוק מהווה בסיס ללימוד והבנה של המתמטיקה בכל התחומים.
לפי תוכנית הלימודים נושא זה נלמד בכיתה ב', ועד סוף כיתה ג' על התלמיד לדעת את החילוק בע"פ.
אך בפועל רבים אינם יודעים לחלק גם בהמשך.
לימוד חילוק הוא עיניין של תהליך ועיניין של זמן. יש צורך בשינון חשיפה ואינטנסיביות.
ישנם ילדים רבים שמתקשים בהבנה, בזכירה ובשליפת פעולות אלו ולכן יוצרים פערים גדולים מאד.
פערים אלו פוגעים פעמים רבות בדימוי העצמי של הילד.
אפלקציה זו מאפשרת ,לימוד, תרגול ושינון במספר אופנים,
ובכך מאפשרת לאלו המתקשים למצוא את הדרך המתאימה להם בלימוד ושינון חילוק.
לימוד חילוק נעשה באופן סידרתי לפי בסיס משתנה וברמות שונות מקל לקשה, ודרך משחק וחוויה.
הלימוד הסדרתי נישען על היכולת לזכור 7 פרטים +- 2,
כאשר תלמיד לומד ומשנן סדרה יותר קל לשלוף מהזיכרון.

התרגול נעשה בשלו צורות :
1. גלה את התמונה: תירגול של פעולות החשבון כאשר כל הצלחה של תרגיל חושפת חלק מתמונה.
קיימות שלוש רמות קושי בראשונה המספרים מסודרים סדרתית בשנייה ובשלישית אקראית.

2. קו לקו: תירגול חילוק אשר כל התקדמות והצלחה חושפת.

3. משחק הזכרון למתקדמים: תירגול ושינון דרך משחק הזיכרון.

Show More...

What's New

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

My Rating

App Store Rating