אותיות ומספרים - לימוד כתיבה

אותיות ומספרים - לימוד כתיבה

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

אפליקציה ללימוד אותיות ומספרים בעברית
האפליקציה מחולקת ל4 חלקים:
חלק ראשון לימוד שבו לכל אות יש אנימציה שמסבירה את כיוון הכתיבה
ועל התלמיד למלא את האות בתוך התבנית המוכנה.
חלק שני תרגול בו לכל אות יש מספר שורות של חזרה עצמאית על האות.
חלק שלישי מילים בו רושמים לתלמיד מילה והיא מוצגת בראש הדף
ועל התלמיד לחזור על הדוגמא.
חלק רביעי מספרים

תודה לשרון אופיר שיזמה את הרעיון ונתנה הערות .

Show More...

What's New

phonex ipadpro update

My Rating

App Store Rating