Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon

iOS iPhone Utilities

Free
Own Wish Buy Buy

Hallingdal Renovasjon tømmekalender er en applikasjon hvor abonnenter i Hallingdal får oversikt over hvilke dager de har tømming av sine avfallstyper.

Det kan settes opp varsling slik at påminnelse kommer på valgt klokkeslett, og fritt valg av antall dager før tømming. Når du har valgt din adresse, kan eventuelle avvik eller endringer enkelt meldes direkte til kundesenter fra appen.

Hovedoppgaven for applikasjonen er å vise tømmekalender for ønsket adresse. Det er også mulig å se, og å få varslet tømming for flere adresser. Du kan velge å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon for å finne din kalender. Appen vil også gi riktig dato for tømming ved innkjøringer, f.eks. i forbindelse med bevegelige helligdager.

Applikasjonen er koblet mot sortere.no, der du får detaljert informasjon om hvordan ulike typer avfall skal sorteres. Her får du også kart med informasjon om nærmeste returpunkt for bl.a. glass- og metallemballasje. Applikasjonen viser også kontaktinformasjon. Lenker til filmer med nyttig informasjon blir utviklet og kommer på plass etterhvert.

Show More...

My Rating

App Store Rating