EU Kontroll Online

EU Kontroll Online

iOS iPhone Utilities

$1.99
Own Wish Buy Buy

Sjekk helt gratis når bilen din skal til EU kontroll. Legg rett inn i kalenderen og få varsel når fristen nærmer seg. Unngå avskilting.

Viser også hvor i landet bilen er registrert uten bruk av internett! Tast inn de første to sifrene i registreringsnummeret og du får se hvor i landet bilen er registrert (fylke og geografisk område).

EU Kontroll Online sjekker angitt registreringsnummer mot Statens Vegvesens register. Enkel og rask i bruk. Tast bare inn registreringsnummeret og velg "Søk", og du får umiddelbart informasjon om fristen for EU-kontroll.

Du får opplyst gratis (hvis nummeret er registrert i Statens Vegvesens register):
• Merke og modell
• Registreringsår
• Sist godkjent
• Frist for kontroll
• Om kjøretøyet er avskiltet
• Om kjøretøyet er fritatt fra kontroll
• Om kjøretøyet er begjært avskiltet

Fra og med 2010 sender ikke Statens Vegvesen lenger et eget brev til bileiere om fristen for EU-kontroll.
 
Med denne App'en kan du når som helst kontrollere fristen for når bilen din må være godkjent i EU kontroll. Legg datoen direkte inn i kalenderen på iPhone, iPad eller iPod touch, og få varsler når fristen nærmer seg. Nå trenger du aldri mer å glemme neste EU kontroll på bilen din.
 
* Funksjoner *
• Finner fristen for EU-kontroll
• Dato for når bilen kan kontrolleres beregnes automatisk
• Tilgjengelig på norsk og engelsk
• Legg resultatet til i kalender. To varsler legges inn automatisk (2 måneder før og 1 måned før, eller kortere varsler hvis nærmere tidsfristen).
• Velg om datoer skal justeres automatisk for helligdager og/eller for lørdag/søndag
• Hvis fristen har utløpt vises datoen med rød skrift
 
Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner. Statens vegvesen sluttet å foreta kontroller 1. juli 2009.

Merk: Fra tid til annen er Statens Vegvesens server nede pga høy belastning og data om EU kontroll ikke tilgjengelig. Prøv da igjen senere.

Kilde: Statens Vegvesens register

---

* EU Control Online *
Periodical vehicle Inspection in Norway

EU Control checks without extra charges when your car must be approved at the periodical vehicle inspection in Norway. Available in English and Norwegian.
 
Check when your car must be approved at the EU control. Add to calendar and get reminders when the deadline approaches.
 
As elsewhere in Europe, almost all registered motor vehicles must be periodically inspected for roadworthiness and emissions. The inspection is in accordance with EU directives, so it is commonly called EU Control.
 
As a car owner you are responsible for having your car checked and approved in time. If the deadline is exceeded, you risk license plate confiscation. From 2010 the Norwegian Public Roads Administration do not longer send a separate letter to vehicle owners about the deadline for EU control.
 
With this App you can always check at which date your car must be approved at the EU control. Add the date directly into the calendar on the iPhone, iPad or iPod touch, and get alerts when the deadline approaches. Now you never need to forget the next EU control on your car.
 
The inspection can be done at regulatory agencies approved by the Public Roads Administration, including garages and NAF test drives. NPRA stopped inspections July 1st 2009.

EU Control also displays where in the country the vehicle is registered without the use of the internet! Just enter the first two digits in the registration number.

Source: Norwegian Public Roads Administration register

Show More...

What's New

* Feilrettinger.

---

* Bug fixes.

My Rating

App Store Rating