Back
Category: Utilities
EU Kontroll

EU Kontroll

       iOS iPhone

Sjekk helt gratis når bilen din skal til EU kontroll. Legg rett inn i kalenderen og få varsel når fristen nærmer seg. Unngå avskilting.

• Prøv også App'ene "Sjekk Heftelser, finn bileier" og "EU Kontroll Online"

EU Control checks without extra charges when your car must be approved at the periodical vehicle inspection in Norway. Available in English and Norwegian.

* EU Kontroll *
Periodisk kjøretøykontroll av personbiler.
 
Fra og med 2010 sender ikke Statens Vegvesen lenger et eget brev til bileiere om fristen for EU-kontroll.
 
Med denne App'en kan du kontrollere fristen for når bilen din må være godkjent i EU kontroll. Du trenger ikke engang være koblet til internett. Legg direkte inn i kalenderen på iPhone, iPad eller iPod touch, og få varsler når fristen nærmer seg. Nå trenger du aldri mer å glemme neste EU kontroll på bilen din.
 
* Funksjoner *
 
• Beregner frist for periodisk kjøretøy kontroll av personbiler under 3500 kg
• Ingen internett-tilgang nødvendig
• Angi kun siste siffer i registreringsnummeret og årstall for når bilen ble registrert
• Frist for når bilen skal til EU-kontroll beregnes automatisk
• Dato for når bilen kan kontrolleres beregnes automatisk
• Tilgjengelig på norsk og engelsk
• Legg resultatet til i kalender. To varsler legges inn automatisk (2 måneder før og 1 måned før, eller kortere varsler hvis nærmere tidsfristen).
• Velg om datoer skal justeres automatisk for helligdager og/eller for lørdag/søndag
• Velg om neste frist skal beregnes automatisk hvis fristen har utløpt
• Hvis fristen har utløpt vises datoen med rød skrift
 
Kontrollen kan foretas hos kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner. Statens vegvesen sluttet å foreta kontroller 1. juli 2009.

---

* EU Control *
Periodical vehicle Inspection in Norway
 
Check when your car must be approved at the EU control. Add to calendar and get reminders when the deadline approaches.
 
As elsewhere in Europe, almost all registered motor vehicles must be periodically inspected for roadworthiness and emissions. The inspection is in accordance with EU directives, so it is commonly called EU Control.
 
As a car owner you are responsible for having your car checked and approved in time. If the deadline is exceeded, you risk license plate confiscation.
 
From 2010 the Norwegian Public Roads Administration do not longer send a separate letter to vehicle owners about the deadline for EU control.
 
With this App you can always check at which date your car must be approved at the EU control. You don’t even have to be connected to the Internet. Calculate the deadline for when your car must be approved at the EU control next time, put directly into the calendar on the iPhone, iPad or iPod touch, and get alerts when the deadline approaches. Now you never need to forget the next EU control on your car.
 
* Features *
 
• Calculates the deadline for periodic vehicle inspection of passenger cars under 3500 kg
• No internet access required
• Enter only the last digit on the license plate and year for when the car was registered
• Deadline for when the vehicle must be approved at the EU control is automatically calculated
• Date from when the vehicle can be checked is automatically calculated
• Available in Norwegian and English
• Add the result to the calendar. Two alerts automatically added (2 months before and 1 month before, or sooner if deadline closer up in time).
• Select if the dates should be automatically adjusted for holidays and/or weekends
• Select if the next period should be automatically calculated if the deadline has expired
• If the deadline has expired, the date appears in red
 
The inspection can be done at regulatory agencies approved by the Public Roads Administration, including garages and NAF test drives. NPRA stopped inspections July 1st 2009.

What's new

Støtte for iPhone 5 skjerm

Feilrettinger

--

Support for iPhone 5 screen

Bug fixes


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
Mar 08, 2013
Category:
Utilities
Developer:
AppsFab AS
Version:
1.1
Size:
0.7 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
Appel d'urgence partout dans le monde
Emergency Call Anywhere
Emergency Call Anywhere Free
EU Kontroll Free
EU Kontroll Online
In Sight - Australia
In Sight - Austria
In Sight - Brazil
In Sight - Canada
In Sight - Czech Republic
In Sight - Denmark
In Sight - Finland
In Sight - France
In Sight - Germany
In Sight - Greece
In Sight - Himalaya
In Sight - Israel
In Sight - Italy
In Sight - Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera
In Sight - Netherlands
In Sight - New Zealand
In Sight - Norway
In Sight - Norway+ (with offline maps)
In Sight - Portugal
In Sight - Quebec
In Sight - Russia
In Sight - Samiland
In Sight - Singapore
In Sight - South Africa
In Sight - Spain
In Sight - Sweden
In Sight - Switzerland
In Sight - Thailand
In Sight - The Alps
In Sight - The Canaries
In Sight - Turkey
In Sight - UK
In Sight - USA
iSikte - Norge
Llamada de emergencia en cualquier lugar
On Time?
Sjekk bileier, finn heftelser
Sun Finder
Wax Thermometer
Workout