This app was removed from the App Store.

BIR Utgått

BIR Utgått

iOS iPhone Utilities

Free
Own Wish Buy Buy

BIR tømmekalender er en applikasjon hvor abonnenter i Bergen får oversikt over hvilke dager de har tømming av sine avfallstyper.

Det kan settes opp varsling slik at påminnelse kommer på valgt klokkeslett, og fritt valg av antall dager før tømming. Hovedoppgaven for applikasjonen er å vise tømmekalender for ønsket adresse. Det er også mulig å se, og å få varslet tømming for flere adresser. Du kan velge å søke på adresse eller ved hjelp av GPS-posisjon for å finne din kalender. Appen vil også gi riktig dato for tømming ved innkjøringer, f.eks. i forbindelse med bevegelige helligdager.

Applikasjonen viser også kontaktinformasjon.

Show More...

What's New

Vi har en ny app!

My Rating

App Store Rating