Metro China Subway

Metro China Subway

iOS Universal Travel

Free
Own Wish Buy Buy

This is China's best metro app.

1. Fully up-to-date for 2018
Accurate metro map and metro information.

2. Route-planner
A really easy route-planner. Get route, time and fare information.

3. Work offline
Internet connection is not required.

4. 11 Language
English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch, Português, Italiano

5. 40 City
China : Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing, Tianjin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou, Shenyang, Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo, Wuxi, Zhengzhou, Nanchang, Qingdao, Dongguan, Nanning, Fuzhou,Hefei
Japan : Tokyo, Osaka, Nagoya
Korea : Seoul, Busan
Europe : London, Madrid
Other : Singapore, Moscow, Delhi, Mexico City

Show More...

What's New

Guangzhou: Airport North Station Open, Fix Fare Bug
Tianjin: Line 6 Open
Qingdao: Line 11 Open
Shenyang: Line 2 Open

My Rating

App Store Rating