This app was removed from the App Store.

Thư Viện Pháp Luật

Thư Viện Pháp Luật

iOS Universal Reference

$8.99
Own Wish Buy Buy

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cung cấp 25000 văn bản luật từ năm 1945 đến nay, giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu;
Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp · Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Show More...

What's New

-Support iphone 5 and ios 6
-Fix number of bugs
-New features

My Rating

App Store Rating