Back
Category: Reference

App removed from site

We're sorry, "Tagalog PhraseBook" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Tagalog PhraseBook

Tagalog PhraseBook

       iOS iPhone

A handy communication tool to allow communication between English ⇔ Tagalog & Tagalog ⇒ Japanese.

Thousands of pre-translated phrases under dozens of useful topics. Ideal for people traveling to the Philippines or for Filipino traveling to Japan or English speaking countries.

No internet connection required and suitable for iPhone or iPod touch devices.

Tagalog is the basis for the national and the official language of the Philippines, Filipino, and spoken in the Philippines by about 22 million people

*********************************************
Topics include:
* Basic Expressions
* Travel
* Accommodation
* Getting around
* Restaurants
* Food and Drink
* Shopping
* Dating
* Medical and Emergencies
* Beauty care
* Business phrases

*********************************************
App features:

Searchable wordlists.
Links to external dictionaries.
Romanized pronunciation for Japanese.

*********************************************

Also included is a bonus Tagalog ⇒ Japanese Phrasebook for Tagalog speakers to communicate in Japanese. Kana readings to allow for easier pronunciations.

ーーーーー***ーーーーー

Isang kasangkapan ng komunikasyon upang magkaroon ng epektibong
komunikasyon sa pagitan ng Ingles ⇔ Tagalog / Tagalog ⇒ Japanese.

Libo-libong sinalin na parirala sa loob ng dose-dosenang
kapaki-pakinabang na mga kategorya, katulad ng mga sumusunod:

*********************************************
* Pangaraw-araw na ekspresyon
* Pambiyahe
* Akomodasyon
* Pagpasyal
* Restoran
* Pagkain at Inumin
* Pagshoping
* Dating
* Medikal at Emerhensiya
* Pagpapaganda
* Salitang negosyo

*********************************************

Talagang makakatulong ito sa mga taong bumibisita sa Pilipinas o sa mga
Pilipino bumibisita sa Japan o sa mga bansang nakakapagsalita ng wikang
Ingles.

Hindi na kinakailangan ang internet koneksyon at ginawa ito para sa
iPhone at iPod touch.

Kasali na rin ang Tagalog ⇒ Japanese phrasebook bilang isang bonus para
sa mga Pilipino gustong makipag-usap sa wikang Hapon. Mayroon din "kana
readings" para sa mabilisang pagbigkas.

Kung ang iPhone/iPod touch ay naka-set sa wikang Hapon bago i-install
ang produktong ito, makikita ang Tagalog ⇒ Japanese phrasebooks na may
kasamang "kana readings".

ーーーーー***ーーーーー

What's new

Complete renewal!
New UI and graphic design.
Added English-Tagalog Wordlist.
Added Phrasebook and Wordlist Search.


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
Mar 11, 2011
Category:
Reference
Developer:
Enfour, Inc.
Version:
2.0
Size:
2.4 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
4.50 (4)
Other Apps By This Developer