This app was removed from the App Store.

Spovedné zrkadlo

Spovedné zrkadlo

iOS iPhone Reference

Free was 1.99
Own Wish Buy Buy

Ak mi nejaká vec nefunguje a mám s ňou veľký problém, hľadám jej návod aby som problém vyriešil. Keď mi to nepomáha, obrátim sa na výrobcu.

A práve takýto návod je tu. Je to návod na dobrý, šťastný a spokojný život. A dokonca priamo od Výrobcu.

Všetci sme dielom veľkého Boha. Toho, ktorý chce, aby sme svoj život žili naplno. No sme len ľudia… A preto sa veľakrát vzdialime od cesty pokoja, ktorú nám On pripravil.

Aby sme sa dokázali vždy vrátiť tam, kde je naše miesto, ponúkame Vám Spovedné zrkadlo. Je postavené na desiatich Božích prikázaniach (radách) doplnených vhodnými citátmi Rímskou cirkvou schválenej verzie Svätého Písma.

Hriechy, ktoré sa ma týkajú si prstom presuniem do zberného miesta „Moje hriechy“.

Za mojimi hriechmi je vzor ľútosti (pomôcka na sv. spovedi).
Po odkliknutí „Odpustené“ sú hriechy vymazané a dátum odpustenia je zaznamenaný v časti „Spovede“ pre môj osobný dlhodobý prehľad.

Show More...

What's New

Nesprávne zobrazovanie dátumu spovedí opravené

My Rating

App Store Rating