This app was removed from the App Store.

French Vietnamese Dictionary Plus+ Conjugation

French Vietnamese Dictionary Plus+ Conjugation

iOS Universal Reference

$5.99
Own Wish Buy Buy

HOT: Từ điển Pháp-Việt duy nhất trên App store có chức năng chia động từ và phát âm
---------------------------------------
Tính năng nổi bật:
+Đầy đủ phát âm chất lượng cao
+Hỗ trợ trên 100.000 mục từ và giải nghĩa
+Chia động từ tiếng Pháp
+Tra từ bằng camera
+Hiển thị từ đồng nghĩa, trái nghĩa
+Xem lịch sử các từ đã tra
+Tra chéo chỉ 1 chạm tay
+Quản lý từ mới, ghi nhớ từ yêu thích
+Tra nhiều từ điển cùng lúc
----------------------------------------
Các sản phẩm khác:
+VOV Radio Pro Tiếng nói Việt Nam
+English Vietnamese Dictionary Plus+
+VOA Special English

Show More...

What's New

Upgrade data base

My Rating

App Store Rating