Back
Category: Reference

App removed from site

We're sorry, "Fellesforbundet" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Fellesforbundet

Fellesforbundet

       iOS Universal

Last ned Fellesforbundet’s gratis applikasjon. I denne applikasjonen blir du kjent med organisasjonen Fellesforbundet.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Totalt har forbundet cirka 151 000 medlemmer fordelt på flere yrkesgrupper.

Forbundets formål
===========
Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal forbundet arbeide for:

• å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og sikre den fulle sysselsetting

• at det betales lik lønn for arbeid av lik verdi

• å motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, rase, livssyn og kulturell bakgrunn

• at arbeiderbevegelsens kulturarv blir tatt vare på

• en sosialistisk samfunnsordning, bygd på de frihets- og rettsidialer den demokratiske sosialismen representerer

• at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig

• å fremme utvikling, nedrustning, sikkerhet og fred gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid

• å arbeide for å opprette og bevare et rent ytre miljø både nasjonalt og globalt

What's new

- Nytt ikon
- Diverse forbedringer og bugfikser


Screenshots

Screenshot 1 of 6

Share with Others

Last changed:
May 16, 2012
Category:
Reference
Developer:
Monkeybin Studios
Version:
1.0.1
Size:
4.9 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer