This app was removed from the App Store.

Enciclopedie (Română) / Encyclopedia (Romanian)

Enciclopedie (Română) / Encyclopedia (Romanian)

iOS Universal Reference

$7.99
Own Wish Buy Buy

Wikipedia este o copie completă a enciclopedia Wikipedia de pe iPhone / iPod. Aceasta înseamnă nici un acces la internet este necesar pentru a căuta şi articole de vedere. Această App este cea mai rapidă şi mai simplă metodă de a parcurge Wikipedia - şi funcţionează într-un avion, pe vârful unui munte, într-un tunel, precum şi în alte ţări. (Sau, dacă sunteţi un utilizator de iPod Touch, ori de câte ori nu aveţi WiFi.)

Când prima lansare Enciclopedia, vi se va cere să descărcaţi o copie a bazei de date Wikipedia, care se va ocupa aproximativ 70 MB de spaţiu pe dispozitivul dumneavoastră.

Pentru întrebări frecvente, vă rugăm să cap la http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq.

FEATURES
- Există acces la internet necesar
- Textul complet al Wikipedia română *
- De căutare instantanee a titlurilor articol
- Link-uri complet funcţională între articole
- Traseu de navigare, astfel încât să aveţi posibilitatea să se angajeze cu uşurinţă în navigarea obişnuită capricioase Wikipedia.

REVIEWS
- "Una din cele şapte Must-Have Offline Apps pentru iPhone / iPod Touch" - New York Times
- "Este Ghidul autostopistului la Galaxy realizat" - Desinformado
- "A fost unul din motivele am cumparat un iPod touch" - Lennart N.
- "Este cel mai bun şi cel mai util iPhone App I Know" - Alexandru C.

* Unele părţi ale acestor articole care nu sunt foarte utile pe un dispozitiv mobil (cum ar fi referinţe) au fost excluse, dar tot textul articolului reală este păstrată. În plus, numai articole corespunzătoare sunt descărcate - descrieri imagine, profiluri de utilizator, etc, nu sunt incluse.

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

------------------------------

Encyclopedia provides a complete copy of the Wikipedia encyclopedia on your iPhone/iPod - meaning no internet access is required to search and view articles. This app is the fastest and simplest way to browse Wikipedia - and it works in a plane, on top of a mountain, in a tunnel, and in other countries. (Or, if you're an iPod Touch user, whenever you don't have wifi.)

When you first launch Encyclopedia, you will be required to download a copy of the Wikipedia database, which will occupy about 70 MB of space on your device.

For frequently asked questions, please head to http://collison.ie/wikipedia-iphone/faq.

FEATURES
- No internet access required
- Complete text of the Romanian Wikipedia*
- Instantaneous search of article titles
- Fully functional links between articles
- Navigation trail, so that you can easily engage in the usual whimsical Wikipedia browsing.

REVIEWS
- "The only game in town" - ZDNet
- "One of the Seven Must-Have Offline Apps For Your iPhone/iPod Touch" - New York Times
- "It's the Hitchhiker's Guide to the Galaxy realised" - Desinformado
- "It was one of the reasons I bought an iPod touch" - Lennart N.
- "It's the best and most useful iPhone app I know" - Alexander C.

* Some parts of articles that aren't very useful on a mobile device (such as references) have been excluded, but all of the actual article text is preserved. In addition, only proper articles are downloaded - image descriptions, user profiles, etc., are not included.

------------------------------

Mistake in this translation? Please let us know at translations@steamheavyindustries.com

Show More...

What's New

- Database update support
- Performance improvements
- Bug fixes
- Interface tweaks
- Improved error handling
- Streamlined interaction

My Rating

App Store Rating